Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu definiuje ból jako nieprzyjemne przeżycie zmysłowe i emocjonalne, połączone z aktualnym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki lub związane z wyobrażeniem tego typu uszkodzenia. Uczucie bólu, poza wywołaniem niepokoju o zdrowie, pełni również rolę sygnału alarmowego, którego celem jest ostrzeganie organizmu przed uszkodzeniem lub informacja o rozpoczynającym lub toczącym się procesie chorobowym. Ból kojarzony jest jednak przede wszystkim z negatywnym przeżyciem człowieka, któremu towarzyszą:
– doznania fizyczne: brak apetytu, nudności, wymioty, zaparcia, zaburzenia rytmu snu i czuwania, ograniczenie aktywności fizycznej;
– doznania psychiczne: lęk, strach, gniew, przygnębienie, depresja;
– doznania socjalne: ograniczenie roli społecznej, rodzinnej;
– doznania duchowe: cierpienie.

Odczucie bólu wyzwala każdy supramaksymalny bodziec specyficzny dla danego receptora, np. 

* silny impuls świetlny powoduje ból gałek ocznych, 

* silny bodziec akustyczny powoduje ból lokalizowany w uchu. 

W psychologii ból jest uważany za popęd uruchamiający odpowiednie formy zachowania się zwierzęcia, które prowadzą, często przez uczenie się, do usunięcia się spod działania lub do uniknięcia bodźca bólowego.

Bólowi towarzyszy pobudzenie układu nerwowego współczulnego (przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego) i wzmożenie wydzielania niektórych hormonów (np. hormonów kory nadnerczy). Ból ma istotne znaczenie dla rozpoznania i umiejscowienia procesu chorobowego oraz uniknięcia lub zminimalizowania uszkodzenia tkanki. Niepowodzenie w leczeniu bólu ostrego może w niektórych przypadkach doprowadzić do rozwinięcia się stanu bólu przewlekłego[1].

Przypuszcza się, że ludzie silniej odczuwają ból niż inne zwierzęta, gdyż więzi społeczne są u nich mocniej rozwinięte, w związku z czym dobrą strategią ewolucyjną było sygnalizowanie bólu współplemieńcom[2]. Istnieje wiele rozbieżnych opinii badaczy na temat tego, czy zwierzęta inne niż ludzie odczuwają ból psychiczny oraz jakie jego postacie są w stanie odczuwać

 1. Ból barku
 2. Ból biodra
 3. Ból głowy
 4. Ból kolana
 5. Ból korzeni nerwowych
 6. Ból kości czworobocznych większej
 7. Ból kości krzyżowej i guzicznej
 8. Ból kości śródstopia
 9. Ból kręgosłupa
 10. Ból krzyża
 11. Ból łąkotki
 12. Ból mięśnia
 13. Ból pęcherza moczowego
 14. Ból śledziony
 15. Ból stawu skroniowo – żuchwowego
 16. Ból stepu
 17. Ból szyjnego odcinku kręgosłupa
 18. Ból ucha
 19. Ból w klatce piersiowej
 20. ból kości piętowej
 21. Ból zęba
 22. Bolesne miesiaczki
 23. Bolesne miesiaczkowanie
 24. Bolesność
 25. Bolesny rumień kończyn